การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

การเลือกที่นั่ง

ฉันต้องชำระเงินในการเลือกที่นั่งสำหรับทารก เด็ก หรือผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพังหรือไม่

ตามนโยบายเกี่ยวกับครอบครัวของเอมิเรตส์ของเรา ผู้โดยสารที่เดินทางกับทารกในการจองเดียวกัน (PNR) จะได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเลือกที่นั่งปรกติ ที่นั่งติดกันพร้อมเปลเด็กอ่อนทั้งหมดในแถวหน้าสุด แม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่ต้องการพิเศษ ผู้โดยสารที่เลือกที่นั่งคู่และที่นั่งที่ต้องการอื่นก่อนการเช็คอินออนไลน์จะมีค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่ง

เราจะพยายามจัดให้ครอบครัวกับเด็ก ๆ ได้นั่งด้วยกัน หากเด็กที่เดินทางพร้อมกับผู้ใหญ่ประสงค์ที่จะเลือกที่นั่งก่อนเปิดให้เช็คอินออนไลน์ พวกเขาจะได้รับส่วนลด 50% สำหรับที่นั่งปรกติและที่นั่งที่ต้องการ ที่นั่งคู่จะไม่ได้รับส่วนลดสำหรับเด็ก และไม่สามารถเลือกที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษได้ เนื่องจากกฎระเบียบด้านความปลอดภัย เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กที่เดินทางตามลำพังจะได้นั่งอย่างสะดวกสบายระหว่างเที่ยวบิน หากคุณไม่ต้องการชำระค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพัง เอมิเรตส์จะกำหนดที่นั่งที่เหมาะสมให้ฟรีโดยไม่มีค่าธรรมเนียม