การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

การเลือกที่นั่ง

กำหนดการเดินทางของฉันมีค่าโดยสารหลายประเภทรวมกัน ฉันจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งหรือไม่

เมื่อคุณเดินทางในชั้นประหยัด คุณสามารถชำระเงินเพื่อเลือกที่นั่งสำหรับการเดินทางในขาใด ๆ ในการจองของคุณได้ โดยขึ้นอยู่กับประเภทค่าโดยสารและลักษณะของเครื่องบิน

ตัวอย่างเช่น หากคุณจองเที่ยวบินขาออกของคุณเป็นค่าโดยสารประเภท Saver หรือ Special และจองเที่ยวบินขาเข้าของคุณเป็นค่าโดยสารประเภท Flex คุณสามารถชำระเงินเพื่อเลือกที่นั่งที่ต้องการในเที่ยวบินขาออกได้ และจะสามารถเลือกที่นั่งปกติได้ฟรีในเที่ยวบินขาเข้า ก่อนที่จะเปิดให้เช็คอินออนไลน์ หากคุณประสงค์ที่จะเลือกที่นั่งที่ต้องการ ที่นั่งคู่หรือที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษในเที่ยวบินขาเข้าและขาออก จะมีค่าธรรมเนียมเมื่อคุณเดินทางด้วยค่าโดยสารแบบ Special, Saver หรือ Flex เมื่อคุณเดินทางด้วยค่าโดยสารแบบ Flex ในเที่ยวบินขาเข้าและขาออก คุณสามารถเลือกที่นั่งปกติหรือที่นั่งที่ต้องการได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้นที่นั่งบนชั้นบนของเครื่องบิน A380) โปรดทราบว่าคุณอาจมีสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งฟรีสำหรับประเภทที่นั่งเพิ่มเติม โดยขึ้นอยู่กับสถานภาพสมาชิก Skywards ของคุณ