การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

การเลือกที่นั่ง

ฉันจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพื่อเลือกที่นั่งบนเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมหรือไม่

ค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในชั้นประหยัดจะคิดกับเที่ยวบินที่ทำการบินโดยสายการบินเอมิเรตส์เท่านั้น ถ้าคุณกำลังจะเดินทางบนเที่ยวบินรหัสร่วมของสายการบินพันธมิตรรายใดรายหนึ่งของเรา โปรดตรวจสอบกับสายการบินพันธมิตรดังกล่าว