Emirates Skywards

เงินสด+ไมล์สะสม

ฉันสามารถอัพเกรดการจองที่มีอยู่โดยใช้เงินสด+ไมล์สะสมได้หรือไม่

ไม่ได้ เงินสดบวกไมล์สะสมไม่สามารถใช้เพื่ออัพเกรดการจองได้ ขณะนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่คุณสามารถอัพเกรดการจอง