Emirates Skywards

เงินสด+ไมล์สะสม

ฉันสามารถจองบัตรโดยสารของสายการบินที่ใช้รหัสร่วมกันหรือสายการบินพันธมิตรโดยใช้เงินสด+ไมล์สะสมได้หรือไม่

ในขณะนี้ตัวเลือกการชำระเงินแบบเงินสด+ไมล์สะสมจะสามารถใช้ได้เมื่อคุณจองเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์และ flydubai เท่านั้น