Emirates Skywards

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ Emirates Skywards

ฉันจะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวหรือรายละเอียดในบัญชี Emirates Skywards ได้อย่างไรบ้าง

หากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อ วันเกิด หรือเพศ โปรดติดต่อเราเพื่อแก้ไขรายละเอียดของคุณ คุณจำเป็นจะต้องส่งสำเนาหน้ารายละเอียดของหนังสือเดินทางให้แก่เราเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลอื่นๆ รวมถึงสัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือประเทศผู้ออกหนังสือเดินทาง โดยเข้าสู่ระบบบัญชี Emirates Skywards ของคุณ