การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

ตัวเลือกการชำระเงินสำหรับการจองทางออนไลน์

ค่าธรรมเนียมเป็นเงินเท่าใด

ส่วนกำหนดการเดินทางที่ออกจากนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ผู้โดยสารแต่ละรายจะต้องชำระค่าธรรมเนียม 1.5% จากมูลค่าบัตรโดยสารทั้งหมด เมื่อจำนวนเงินที่ชำระมีมูลค่ามากกว่า 100 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ 100 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ตามลำดับ ไม่ว่าบัตรโดยสารจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม ค่าธรรมเนียมต่อคนจะไม่เกิน 70 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ สำหรับการจองจากนิวซีแลนด์ และไม่เกิน 70 ดอลลาร์ออสเตรเลีย สำหรับการจองจากออสเตรเลีย

สำหรับกำหนดการเดินทางที่เดินทางออกจากตุรกี จะมีค่าธรรมเนียม 5 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการชำระเงินทั้งหมดที่มีมูลค่ามากกว่า 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ