การแก้ไขปัญหา

การชดเชยกรณีที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง

ฉันสามารถอัพเกรดบัตรโดยสารชดเชยโดยใช้ไมล์สะสม Skywards ของฉันได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถอัพเกรดโดยใช้ไมล์สะสม Skywards