การแก้ไขปัญหา

การชดเชยกรณีที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง

ในฐานะที่เป็นลูกค้าชั้นธุรกิจ ฉันมีสิทธิ์จองบริการรถพร้อมคนขับของสายการบินเอมิเรตส์กับบัตรโดยสารชดเชยของฉันหรือไม่

ได้ คุณสามารถใช้บริการรถพร้อมคนขับของเรากับบัตรโดยสารชดเชยของคุณเมื่อคุณเดินทางในชั้นธุรกิจ