การแก้ไขปัญหา

การชดเชยกรณีที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง

หากต้องการเปลี่ยนวันที่หรือเส้นทางบนบัตรโดยสาร ฉันควรติดต่อกับใคร

คุณสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม