การแก้ไขปัญหา

การชดเชยกรณีที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง

ฉันสามารถแลกบัตรกำนัลเป็นเงินสดได้หรือไม่

ไม่ได้