การแก้ไขปัญหา

การชดเชยกรณีที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง

ฉันจะแลกบัตรกำนัลเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินที่ฉันต้องการได้อย่างไร

คุณสามารถจองบัตรโดยสารเครื่องบิน (ในเส้นทางที่ใช้ได้ตามที่กำหนดไว้ในตารางโซนการชดเชยการปฏิเสธการขึ้นเครื่อง) ผ่านทางศูนย์ติดต่อหรือสำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารตั้งแต่ 7 ถึง 365 วันหลังจากที่ออกบัตรกำนัล