การแก้ไขปัญหา

การชดเชยกรณีที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง

ฉันจะได้รับสิ่งใดเป็นการชดเชยหากฉันถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องในเที่ยวบินของฉัน

เราจะมอบที่นั่งที่แน่นอนให้แก่คุณหนึ่งที่ในเที่ยวบินซึ่งไปยังจุดหมายปลายทางของคุณเที่ยวถัดไป ซึ่งยังไม่รวมถึงบัตรกำนัลที่คุณสามารถนำไปแลกเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินแบบไปกลับฟรีในเส้นทางที่สายการบินเอมิเรตส์กำหนดไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกของคุณ

กฎระเบียบเกี่ยวกับการชดเชยจากกรณีที่ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องจะแตกต่างกันไปตามกฎระเบียบในท้องถิ่น