การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

Hold my fare

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่ได้ซื้อเที่ยวบินที่จองไว้ภายใน 72 ชั่วโมงที่กำหนด

หากสิทธิ์การรักษาอัตราค่าโดยสารเครื่องบินของคุณหมดอายุ การจองของคุณจะถูกยกเลิก ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจองจากบัตรเครดิตของคุณตามที่ระบุไว้เมื่อใช้บริการ Hold My Fare ก่อนหน้านี้ ค่าธรรมเนียมการจองจะคืนให้คุณเมื่อคุณชำระเงินการจองภายใน 72 ชั่วโมงเท่านั้น