การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

Hold my fare

Hold My Fare ใช้ได้กับทุกเที่ยวบินหรือไม่

คุณสามารถรักษาสิทธิ์ข้อเสนออัตราค่าโดยสารเครื่องบินได้เฉพาะกับการจองเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ชั้นประหยัดเท่านั้น และสามารถจองได้นานสูงสุด 24 วันก่อนออกเดินทาง

คุณไม่สามารถใช้ Hold My Fare ร่วมกับข้อเสนอพิเศษอื่น เที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมของพันธมิตรหรือการจองระหว่างสายการบิน (เที่ยวบินร่วมกับสายการบินอื่นที่จองผ่านเรา)