การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

Hold my fare

ฉันจะใช้ Hold My Fare ได้อย่างไร

คุณสามารถเลือกที่จะรักษาสิทธิ์ข้อเสนออัตราค่าโดยสารของคุณได้ เมื่อเข้าไปที่หน้าการชำระเงินใน emirates.com คุณจะเห็นค่าธรรมเนียมการจองซึ่งจะเรียกเก็บจากบัตรของคุณ รวมถึงข้อมูลการใช้บริการ Hold My Fare และวิธีการจอง

ค่าธรรมเนียมการจองจะเรียกเก็บเฉพาะเมื่อคุณไม่ชำระเงินเต็มจำนวนภายใน 72 ชั่วโมง วันที่และเวลาหมดอายุของสิทธิ์ข้อเสนอที่คุณได้รับจะแสดงขึ้น เพื่อแจ้งกำหนดเวลาการชำระเงินให้คุณทราบ

คุณสามารถใช้ Hold My Fare ได้กับเที่ยวบินชั้นประหยัดเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ หากคุณเลือกรักษาสิทธิ์ข้อเสนออัตราค่าโดยสาร ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตะกร้าช้อปปิ้งของคุณ เช่น การจองโรงแรมหรือประกันภัยการเดินทาง จะถูกลบออกจากการจองของคุณ เมื่อคุณชำระเงินค่าโดยสารเที่ยวบินแล้ว คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในการเดินทางของคุณในหน้า จัดการการจอง