การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

รายละเอียดการจองทางออนไลน์

เหตุใดราคาจึงแตกต่างกันสำหรับเที่ยวบินเดียวกันในเวลาต่างกัน

ปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนต่อราคาเที่ยวบินของเราคือความนิยมในเส้นทางและกำหนดเวลา ดังนั้น สองเที่ยวบินระหว่างจุดเดียวกันอาจตั้งราคาไว้แตกต่างกัน เพราะเที่ยวบินหนึ่งบินในเวลาที่เป็นที่นิยมมากกว่า