การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจองทางออนไลน์

บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร

บัตรโดยสารทั้งหมดที่ใช้เดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์เท่านั้น จะออกเป็นบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์*

รับบัตรโดยสารของคุณทางอีเมลเพื่อช่วยลดการใช้บัตรโดยสารแบบกระดาษ อีกทั้งรายละเอียดการจองของคุณยังถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยในระบบเครือข่ายของเรา เมื่อถึงเวลาเดินทาง เพียงแค่แสดงใบเสร็จและหนังสือเดินทางของคุณขณะเช็คอินที่สนามบิน

เนื่องจากข้อมูลการจองของคุณถูกเก็บรักษาไว้กับเรา ดังนั้นจึงกรณีที่ไม่มีบัตรโดยสารสูญหายหรือหาไม่พบ และสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดการเดินทางของคุณได้โดยง่ายทุกเวลาทางออนไลน์

หากคุณต้องการพิมพ์บัตรโดยสารของคุณออกมาเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลของคุณ คุณสามารถจะดูหมายเลขอ้างอิงการจองบัตรโดยสารของคุณผ่านทางอีเมลที่เราส่งไป หรือเข้าไปที่หน้าจัดการการจอง

ในหลายประเทศส่วนใหญ่ เมื่อคุณทำการจองแบบออนไลน์ คุณไม่จำเป็นต้องไปรับบัตรโดยสารของคุณที่สำนักงานในพื้นที่ หรือรอให้มีการส่งมาให้ หากคุณทำการจองที่สำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์โดยตรง คุณจะได้รับใบเสร็จทันที

หากคุณเดินทางพร้อมทารกและการจองของคุณมีการเดินทางโดยเที่ยวบินของสายการบินอื่นรวมอยู่ด้วย บัตรโดยสารสำหรับทารกจะออกเป็นบัตรโดยสารแบบกระดาษ

ในการจอง ผู้โดยสารทุกคนจะได้รับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละบุคคล รวมถึงเด็กและทารกด้วย

หากคุณต้องการขอคืนเงิน โปรดกรอก แบบฟอร์มการคืนเงินบัตรโดยสาร

โปรดทราบว่าการจองบางรายการ อาจมีค่าธรรมเนียมการคืนเงินหรือไม่มีการคืนเงินให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ขณะทำการจอง

* บัตรโดยสารทั้งหมดที่ใช้เดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์เท่านั้น จะออกเป็นบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ หากคุณเดินทางพร้อมทารกและการจองของคุณมีการเดินทางโดยเที่ยวบินของสายการบินอื่นรวมอยู่ด้วย บัตรโดยสารสำหรับทารกจะออกเป็นบัตรโดยสารแบบกระดาษ