การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจองทางออนไลน์

ถ้าจองทางออนไลน์ จะได้รับบัตรโดยสารได้อย่างไร

ถ้าคุณจองทางออนไลน์ คุณสามารถเลือกที่จะรับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (หรือที่เรียกว่า ‘eTicket’) หรือบัตรโดยสารกระดาษปกติ