การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจองทางออนไลน์

จะรู้ได้อย่างไรว่าบัตรโดยสารถูกจองและชำระเงินแล้ว

เมื่อคุณได้ยืนยันเที่ยวบิน รายละเอียดส่วนตัวและรายละเอียดการชำระเงินแล้ว ก็จะแสดงสรุปข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งเลขที่อ้างอิงการจอง

เลขที่อ้างอิงการจองจะระบุว่าการสำรองที่นั่งได้รับการยืนยันแล้ว อีเมลยืนยันการจองของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ให้มาในระหว่างการจอง