การจัดการการเดินทางของคุณ

การเช็คอินออนไลน์

จะใช้การเช็คอินทางออนไลน์ได้อย่างไร

เพื่อที่จะใช้การเช็คอินทางออนไลน์ คุณต้องทราบนามสกุลของผู้โดยสารทั้งหมดที่จะเช็คอิน และมีเลขที่อ้างอิงการจอง/PNR จาก eTicket ของคุณ

เมื่อคุณมีข้อมูลที่จำเป็นแล้ว

  1. ไปที่หน้าการเช็คอินทางออนไลน์

  2. ใส่นามสกุลของคุณและเลขที่อ้างอิงการจอง/PNR เพื่อเริ่มการเช็คอินของคุณ

  3. เลือกผู้โดยสารที่คุณต้องการเช็คอิน

  4. คุณอาจถูกขอให้ป้อนข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า หากถูกร้องขอโดยประเทศปลายทาง

  5. คุณจะมีตัวเลือกให้เปลี่ยนที่นั่งและเพิ่มหมายเลข Emirates Skywards ใดๆ ที่ยังไม่ครบ ก่อนที่จะสรุปการเช็คอินทางออนไลน์ของคุณ

  6. เมื่อกระบวนการเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการออกบัตรขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ให้บริการในสนามบินที่เลือก) ให้แก่คุณสำหรับผู้โดยสารแต่ละท่านในคณะของคุณ โปรดพิมพ์* และนำบัตรขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์ติดตัวไปที่สนามบิน โดยเผื่อเวลาให้เพียงพอในการดำเนินพิธีการทางศุลกากรที่เหลือให้เสร็จสมบูรณ์

    สำหรับการเดินทางไปยังหรือจากจุดหมายปลายทางบางแห่ง จะต้องมีการตรวจสอบเอกสารการเดินทางของคุณก่อนที่จะสามารถออกบัตรขึ้นเครื่องให้ได้ ในกรณีนี้ คุณจะไม่ได้รับบัตรขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเช็คอินทางออนไลน์ - โปรดแจ้งที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินเอมิเรตส์ที่สนามบินเพื่อรับบัตรขึ้นเครื่องของคุณ

* โปรดทราบว่าหากคุณไม่มีเครื่องพิมพ์ คุณก็ยังสามารถเช็คอินทางออนไลน์ได้ เพียงแค่ไปที่สนามบินหลังจากที่ทำการเช็คอินทางออนไลน์เสร็จแล้ว แสดงหนังสือเดินทางและบัตรโดยสารที่เคาน์เตอร์เช็คอินออนไลน์ที่กำหนด และแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าคุณได้เช็คอินทางออนไลน์แล้ว แต่ไม่มีใบเสร็จ