การจัดการการเดินทางของคุณ

การเช็คอินออนไลน์

สามารถใช้การเช็คอินทางออนไลน์ได้หรือไม่ ถ้ากำลังเดินทางกับทารก

ได้ การเช็คอินออนไลน์สามารถทำได้สำหรับผู้โดยสารผู้ใหญ่ที่พาไป