การจัดการการเดินทางของคุณ

การเช็คอินออนไลน์

สามารถใช้การเช็คอินทางออนไลน์สำหรับผู้โดยสารอื่นๆ ในคณะการเดินทางเดียวกันได้หรือไม่

ได้ การเช็คอินออนไลน์สามารถใช้ได้กับผู้โดยสารสูงสุดเก้า (9) คน (ผู้ใหญ่และเด็ก) ที่เดินทางด้วยกันในการจองเดียวกัน