การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงการจอง

การคืนเงิน

จะรับการคืนเงินได้อย่างไร ถ้ายกเลิกการจองออนไลน์

หากเงื่อนไขค่าโดยสารสำหรับการจองอนุญาต คุณสามารถยกเลิกการจองของคุณทางออนไลน์และรับเงินคืนได้ โดยเราจะคืนเงินเข้าบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่คุณใช้ชำระเงินค่าบัตรโดยสาร หากคุณชำระเงินโดยใช้ช่องทางอื่น เราขอแนะนำให้คุณเลือกใช้แบบฟอร์มการขอคืนเงินเพื่อรับเงินคืน

โปรดทราบว่าอาจมีค่าปรับในการยกเลิกได้ ซึ่งจะถูกหักออกจากเงินที่จะได้รับคืน ทั้งนี้ บัตรโดยสารบางประเภทไม่สามารถขอคืนเงินได้ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขค่าโดยสารให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนส่งคำร้องขอคืนเงิน