การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงการจอง

การคืนเงิน

เงื่อนไขค่าโดยสารคืออะไร

บัตรโดยสารเครื่องบินทั้งหมดจะมีเงื่อนไขค่าโดยสารพ่วงอยู่ด้วย ซึ่งเป็นตัวกำหนดราคาของบัตรโดยสารนั้น เงื่อนไขทั่วไปที่ควรต้องทราบ คือ เงื่อนไขที่กำกับว่าบัตรโดยสารนั้นคืนเงินได้หรือไม่ และจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่ ในกรณีที่แผนการเดินทางของคุณเปลี่ยนไป

ค่าโดยสารต่าง ๆ มีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน และบัตรโดยสารที่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนวันที่เดินทางได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือรับเงินคืนเต็มจำนวนในกรณีที่คุณยกเลิกแผนการเดินทาง จะมีราคาแพงกว่า แต่มีประโยชน์มากหากคุณคิดว่าคุณอาจเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางของคุณ

โปรดสอบถามตัวแทนการสำรองที่นั่งของคุณเกี่ยวกับเงื่อนไขค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินที่คุณกำลังพิจารณาให้แน่ใจเสียก่อน หากคุณทำการจองทางออนไลน์ เพียงแค่คลิก ‘เงื่อนไขค่าโดยสาร’ เพื่อดูกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเที่ยวบินใดๆ ก่อนที่จะเพิ่มในแผนการเดินทางของคุณ