การแก้ไขปัญหา

บัตรโดยสารสูญหาย

ควรทำอย่างไร หากทำบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ที่พิมพ์ออกมาหรือหมายเลขอ้างอิงหาย

ถ้าคุณเข้าใช้คอมพิวเตอร์ได้ ไปที่หน้าจัดการการจอง แผนการเดินทางและเลขที่อ้างอิงการจองของบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของคุณอยู่ที่นี่ให้คุณพิมพ์ออกมา

หากคุณอยู่ที่สนามบิน เพียงแค่ไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินหรือเคาน์เตอร์ขายของสายการบินเอมิเรตส์ พร้อมด้วยหนังสือเดินทางและรายละเอียดเที่ยวบินของคุณ ตัวแทนของเราจะพิมพ์รายละเอียดบัตรโดยสารของคุณเพื่อใช้คู่กับบัตรขึ้นเครื่อง หากจำเป็น ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ