ความช่วยเหลือพิเศษและคำร้องขอ

ความช่วยเหลือพิเศษ

การจัดเตรียมสำหรับความต้องการพิเศษอื่นๆ และ/หรือความช่วยเหลือ ทำได้อย่างไร

โปรดติดต่อสำนักงานสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณ และเราจะดำเนินการสุดความสามารถเพื่อรองรับความต้องการของคุณ