ความช่วยเหลือพิเศษและคำร้องขอ

การขนส่งและการนำยาขึ้นไปบนเครื่องบิน

จะต้องทำอย่างไร ถ้ามียาพิเศษที่จะต้องนำติดตัวไปด้วย

หากคุณจำเป็นต้องใช้ยาพิเศษ คุณควรมีใบสั่งแพทย์ติดตัว เมื่อคุณอยู่บนเครื่องบนเที่ยวบินใดๆ ประเทศต่างๆ มีกฎหมายที่ต่างกันที่กำกับการครอบครองและการนำเข้ายาที่มีใบสั่งแพทย์ และบางประเทศมีปริมาณจำกัด หากคุณจำเป็นต้องเพิ่มยาตามใบสั่งแพทย์ ดังนั้น การนำยาติดตัวเพิ่มเติมเผื่อไว้จึงเป็นการดีกว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาโดยเฉพาะ ปรึกษาแพทย์ของคุณและสถานทูตในท้องถิ่นของประเทศที่คุณกำลังเดินทาง