การจองพิเศษเพิ่มเติม

การประกันภัย

จำเป็นต้องมีประกันสุขภาพในการเดินทางหรือไม่

เราขอแนะนำให้ซื้อประกันชีวิตระหว่างเดินทางที่มีความคุ้มครองเพียงพอสำหรับการเดินทางต่างประเทศ อาจแนะนำหรือกำหนดให้มีการฉีดวัคซีนสำหรับประเทศปลายทางหรือจุดแวะพักของคุณ โดยคุณอาจไปที่หน้าค้นหาความต้องการในการฉีดวัคซีนของ IATA หรือปรึกษาแพทย์ของคุณ