การจัดการการเดินทางของคุณ

วีซ่าและหนังสือเดินทาง

จำเป็นต้องใช้วีซ่าในการเดินทางไปยังปลายทางของเอมิเรตส์หรือไม่

ข้อกำหนดวีซ่าสำหรับปลายทางใดๆ ขึ้นอยู่กับกฏระเบียบของท้องถิ่น และแตกต่างกันไปตามหนังสือเดินทางที่คุณใช้เดินทาง ไปที่หน้าวีซ่าบน emirates.com เพื่อดูข้อมูลเฉพาะ

นับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2016 ผู้ถือใบอนุญาตพำนักในกลุ่มประเทศ GCC จะต้อง สมัครขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก่อนที่จะเดินทางมาในดูไบ