การจองพิเศษเพิ่มเติม

การประกันภัย

บัตรเครดิตของฉันถูกคิดค่าใช้จ่ายสองครั้งสำหรับการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตระหว่างเดินทาง ใครสามารถแก้ปัญหานี้ให้ฉันได้

โปรดติดต่อ AIG โดยใช้ข้อมูลสำหรับติดต่อที่อยู่ในกรมธรรม์ประกันชีวิตระหว่างเดินทางของคุณ