การจองพิเศษเพิ่มเติม

การประกันภัย

ฉันจะหาแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมได้จากที่ใด

หากต้องการแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม โปรดติดต่อ AIG โดยใช้ข้อมูลสำหรับติดต่อที่อยู่ในกรมธรรม์ประกันชีวิตระหว่างเดินทางของคุณ AIG จะส่งแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมให้คุณทางอีเมล