การจองพิเศษเพิ่มเติม

การประกันภัย

กำหนดการเดินทางของฉันไม่ตรงกับกรมธรรม์ประกันชีวิตระหว่างเดินทางของฉัน ทั้งๆ ที่ฉันดำเนินการชำระเบี้ยประกันกับ AIG ควรทำอย่างไรดี

หากต้องการยืนยันว่ากรมธรรม์ของคุณถูกต้อง โปรดติดต่อกับ AIG โดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่อยู่ในกรมธรรม์ประกันชีวิตระหว่างเดินทางของคุณ