การจองพิเศษเพิ่มเติม

การประกันภัย

ฉันได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการจองเที่ยวบินของเอมิเรสต์ ฉันจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในกรมธรรม์ประกันภัยระหว่างเดินทางของฉันได้อย่างไร

คุณต้องแจ้งให้ทาง AIG ทราบรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโดยติดต่อไปตามรายละเอียดที่อยู่ในกรมธรรม์ เมื่อคุณเริ่มต้นการเดินทางแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัยของคุณเพื่อเพิ่มระยะเวลาความคุ้มครอง