การจองพิเศษเพิ่มเติม

การประกันภัย

ฉันสามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตระหว่างเดินทางของฉันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามหรือไม่

โปรดศึกษากฎเกณฑ์การยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตระหว่างเดินทางของคุณเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการยกเลิกและขอรับเงินคืน การยกเลิกกรมธรรม์จะต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานของ AIG ในท้องถิ่นโดยพิจารณาจากเห็นผลในการยกเลิก