การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

แอพของเอมิเรตส์

ฉันได้รับความคิดเห็นบางอย่างเกี่ยวกับวิธีที่สายการบินเอมิเรตส์สามารถปรับปรุงแอพได้ ฉันจะส่งความคิดเห็นนั้นให้คุณได้อย่างไร

เราน้อมรับทุกความคิดเห็นใดๆ ที่คุณได้ส่งมา เนื่องจากจะช่วยให้เราพัฒนาแอพของเอมิเรตส์ให้ดียิ่งขึ้น ตัวเลือกแบบฟอร์มความคิดเห็นมีอยู่ภายในแอพ โปรดกรอกและส่งความคิดเห็นของคุณให้เราได้รับทราบ และเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณสามารถให้คะแนนแอพของเอมิเรตส์ใน iTunes Store ด้วยเช่นกัน