การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

แอพของเอมิเรตส์

แอพของเอมิเรตส์มีให้บริการในภาษาของฉันหรือไม่

แอพของเอมิเรตส์สำหรับ iPhone และ Android มีให้บริการในภาษาเช็ก อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีก อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี โปแลนด์ โปรตุเกส รัสเซีย สเปน จีนประยุกต์ จีนดั้งเดิม (ฮ่องกง) จีนดั้งเดิม (ไต้หวัน) ไทย และตุรกี