Emirates Skywards

Emirates Skywards และสายการบินแควนตัส

สมาชิก Emirates Skywards จะได้รับการเรียกขึ้นเครื่องด้วยสิทธิพิเศษบนเที่ยวบินที่แควนตัสบินได้หรือไม่

จะมีการเรียกขึ้นเครื่องด้วยสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรแพลตินั่มและบัตรทองของ Emirates Skywards