Emirates Skywards

Emirates Skywards และสายการบินแควนตัส

สามารถใช้เครื่องคำนวณไมล์สะสมเพื่อคำนวณว่าจะได้รับไมล์สะสมเท่าใดในเที่ยวบินในประเทศได้หรือไม่

ได้ ฟังก์ชันนี้จะมีให้บริการในเครื่องคำนวณไมล์สะสมที่ emirates.com