เครือข่ายและรหัสเที่ยวบินร่วมกันของเรา

เอมิเรตส์และแควนตัส - การวางแผนการเดินทางของคุณ

หากมีสิทธิ์เข้าใช้ห้องพักผู้โดยสารและกำลังออกเดินทางจากสนามบินที่มีทั้งห้องพักผู้โดยสารเอมิเรตส์และห้องพักผู้โดยสารแควนตัส สามารถเลือกห้องพักผู้โดยสารก็ได้หรือไม่

เราขอแนะนำให้คุณใช้ห้องพักผู้โดยสารของสายการบินที่ทำการบิน เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ใกล้กับทางเข้าอย่างสะดวกสบาย การเรียกขึ้นเครื่องและข้อมูลเที่ยวบินอื่นๆ