การจัดการการเดินทางของคุณ

การเช็คอินออนไลน์

หมายเลขบัตรโดยสารอยู่ที่ไหน

หมายเลขบัตรโดยสารของคุณเป็นตัวเลข 13 หลักที่อยู่ใกล้กับส่วนบนสุดทางด้านขวามือในบัตรโดยสารของคุณ ปกติแล้วบัตรโดยสารที่ออกโดย Emirates จะขึ้นต้นด้วย 176
คุณสามารถหาหมายเลขนี้ได้บนบัตรขึ้นเครื่องของคุณ