Emirates Skywards

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ Emirates Skywards

หากฉันมีบัตรดิจิทัลมิใช่บัตรจริง บัตรนี้จะทำให้ฉันได้รับสิทธิประโยชน์หรือใช้สิทธิ์เข้าใช้ Smart Gate ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบได้เหมือนบัตรจริงหรือไม่

ใช่ ใช้ได้เหมือนกัน เราทำงานเพื่อทำให้แน่ใจว่าสมาชิกของเราเดินทางได้อย่างราบรื่นมากที่สุด ในการดำเนินการดังกล่าว เราได้อำนวยความสะดวกให้แก่คุณ โดยคุณไม่จำเป็นต้องพกหรือแสดงบัตรสมาชิกจริง คุณจึงไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เมื่อเดินทาง

การใช้บัตรดิจิทัลทำให้คุณสามารถเข้าดูข้อมูลการเป็นสมาชิกสะดวกและราบรื่นมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คุณสามารถเพิ่มบัตรดิจิทัลลงใน Apple Wallet ของเราพิมพ์สำเนาบัตรของคุณ หรือบันทึกบัตรลงในไลบรารีรูปภาพหรือรูปถ่ายในอุปกรณ์ของคุณ เพื่อไว้ดูข้อมูลรายละเอียดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเข้าใช้ Smart Gate ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบโดยไม่ใช้บัตรจริง คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มได้ที่นี่