Emirates Skywards

Emirates Skywards และการใช้ไมล์สะสม

การซื้อรางวัลกับพันธมิตร Emirates Skywards ด้วยไมล์สะสม Skywards ทำได้อย่างไร

ในการใช้ไมล์สะสมของคุณเพื่อแลกรางวัลกับพันธมิตรต่างๆ ที่เข้าร่วม รวมทั้งสายการบินพันธมิตร (ยกเว้น flydubai) โปรดกรอกแบบฟอร์มขอรางวัลออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มแล้ว ศูนย์บริการลูกค้าสายการบินเอมิเรตส์ที่ใกล้ที่สุดจะติดต่อหาคุณเพื่อยืนยันรายละเอียด การดำเนินการคำขอใช้เวลาไม่เกินเจ็ดวันทำการ อย่างไรก็ดี เราจะพยายามดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อติดต่อกลับคุณภายใน 24 ชั่วโมง