Emirates Skywards

Emirates Skywards และการใช้ไมล์สะสม

จะได้อะไร เมื่ออัพเกรดการจองโดยใช้ไมล์สะสม Skywards

สิทธิประโยชน์ทั้งหมดของชั้นโดยสารที่คุณอัพเกรด ซึ่งรวมถึงการอนุญาตสัมภาระเพิ่มเติม สิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร และบริการรถพร้อมคนขับ ถ้ามี (ควรขอบริการรถพร้อมคนขับอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง)

โปรดทราบว่าเงื่อนไขค่าโดยสารของบัตรโดยสารเดิมยังคงถูกบังคับใช้ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น ถ้ามีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ใช้กับบัตรโดยสารเดิมของคุณ ก็จะยังคงใช้อยู่ แม้หลังจากที่อัพเกรดด้วยไมล์สะสมแล้วก็ตาม

รถรับส่งพร้อมพนักงานขับรถไม่มีให้บริการสำหรับ Classic Rewards ของ Skywards ชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่ง หรือการอัพเกรดจากชั้นประหยัดไปยังชั้นธุรกิจ บริการรถรับส่งพร้อมพนักงานขับรถและการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารไม่มีให้บริการสำหรับค่าโดยสารประเภท Special ของชั้นธุรกิจ