Emirates Skywards

Emirates Skywards และการใช้ไมล์สะสม

สามารถอัพเกรดค่าโดยสารและบัตรโดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ได้หรือไม่

คุณสามารถอัพเกรดชั้นห้องโดยสารได้ โดยขึ้นอยู่กับแบรนด์ค่าโดยสารและประเภทของบัตรโดยสารที่คุณซื้อ

หากคุณได้ซื้อบัตรโดยสารในชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจเป็นค่าโดยสารแบบ Saver, Flex และ Flex Plus คุณสามารถอัพเกรดค่าโดยสารและบัตรโดยสารทางออนไลน์ได้ก่อนออกเดินทางเป็นเวลา 6 ชั่วโมง ยกเว้นบัตรโดยสารในชั้นประหยัดแบบ Saver ซึ่งสามารถอัพกรดได้เฉพาะทางการเช็คอินออนไลน์ก่อนออกเดินทางเป็นเวลาหกถึง 48 ชั่วโมงเท่านั้น ค่าโดยสารประเภท Special ของชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจไม่มีสิทธิ์ในการอัพเกรดด้วยไมล์สะสม Skywards

คุณสามารถอัพเกรดได้ทางออนไลน์โดยใช้จัดการการจองของคุณ การอัพเกรดทุกชนิดขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่าง และข้อจำกัดบางอย่างของผลิตภัณฑ์