Emirates Skywards

Emirates Skywards และการใช้ไมล์สะสม

สามารถจ่ายเงินเพื่อขยายอายุไมล์สะสม Skywards ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถต่ออายุไมล์สะสม Skywards ที่จะหมดอายุในอีก 3 เดือนข้างหน้าได้ในราคา USD 20 ต่อ 1,000 ไมล์ และจะใช้ได้เป็นเวลาเพิ่มอีก 12 เดือน นับจากวันหมดอายุเดิม โปรดเยี่ยมชมหน้า ซื้อไมล์สะสม เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด