Emirates Skywards

การขอรับไมล์สะสม

สามารถเคลมไมล์สะสมที่ไม่ครบจากเอมิเรตส์ได้อย่างไร

หากคุณมีไมล์ไม่ครบสำหรับเที่ยวบินเอมิเรตส์ โปรดเข้าสู่ระบบและส่งใบเคลมออนไลน์

เราจะเพิ่มไมล์สะสมในบัญชีของคุณให้ทันที ตราบใดที่ชื่อบนบัตรโดยสารตรงกับชื่อในโปรไฟล์ Emirates Skywards ของคุณ