Emirates Skywards

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ Emirates Skywards

ฉันได้รับการอนุญาตน้ำหนักบรรทุกเกินใดๆ หรือไม่

สมาชิกบัตรเงินได้รับสิทธิ์การรับประกันการอนุญาตบรรทุกสัมภาระเกิน 12 กก. จากน้ำหนักสูงสุดบนบัตรโดยสารสำหรับชั้นโดยสารใดๆ สมาชิกบัตรทองได้รับการรับประกัน 16 กก. จากน้ำหนักสูงสุด และสมาชิกบัตรแพลตินั่มได้รับการรับประกัน 20 กก. จากน้ำหนักสูงสุด อย่างไรก็ตาม โปรดทราบดังต่อไปนี้

  • น้ำหนักสูงสุดต่อชิ้นของสัมภาระใต้ท้องเครื่องคือ 32 กก. บนเที่ยวบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกทั้งหมด
  • สัมภาระชั้นประหยัดไปยังสหรัฐอเมริกาจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. หรือ 50 ปอนด์ต่อชิ้น
  • น้ำหนักสูงสุดต่อกระเป๋าอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ข้อบังคับของสนามบินนานาชาติที่แตกต่างกัน
  • สิทธิพิเศษของสัมภาระเกินใช้ไม่ได้กับสัมภาระที่นำติดตัว หรือบนเที่ยวบินที่การอนุญาตน้ำหนักสัมภาระระบุเป็น 'จำนวนชิ้นของสัมภาระ’ แทนที่จะเป็นกิโลกรัม

หากการเดินทางของคุณเริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกา ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณทราบการอนุญาตน้ำหนักสัมภาระที่กำหนดสำหรับเส้นทางนี้

เรามีเครื่องคำนวณการอนุญาตน้ำหนักสัมภาระทางออนไลน์ เพื่อช่วยคุณวางแผนการเดินทาง