Emirates Skywards

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ Emirates Skywards

ผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังของสมาชิก Emirates Skywards สามารถอัพเกรดได้หรือไม่

ผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังสามารถอัพเกรดได้ก่อนทำการบิน โดยใช้เครื่องมือจัดการการจองทางออนไลน์ นอกจากนี้ การอัพเกรดผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง ยังสามารถทำได้ ถ้าญาติ ผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองใช้ไมล์สะสม Skywards จากบัญชีของตน เพื่อซื้อการอัพเกรดทันทีที่เคาน์เตอร์เช็คอิน