Emirates Skywards

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ Emirates Skywards

ถ้าอัพเกรดแล้ว จะได้รับอนุญาตน้ำหนักสัมภาระมากขึ้นหรือไม่ จะใช้กับทุกส่วนของการบินหรือไม่

ถ้าคุณอัพเกรดทางออนไลน์หรือที่เคาน์เตอร์เช็คอิน คุณจะได้รับอนุญาตน้ำหนักสัมภาระเกินที่ใช้กับชั้นโดยสารที่คุณอัพเกรด โปรดอ่านคำถามที่ถามบ่อย เพื่อดูว่าอาจมีข้อยกเว้นในการอนุญาตน้ำหนักสัมภาระเกินที่ใดบ้าง อันเนื่องจากข้อบังคับของสนามบิน

หากคุณกำลังเดินทางด้วยหลายเที่ยวบินในการเดินทางครั้งเดียว การอนุญาตน้ำหนักสัมภาระที่อัพเกรดแล้วใช้ได้กับส่วนการเดินทางที่อัพเกรดแล้วเท่านั้น ส่วนเที่ยวบินอื่นๆ ระหว่างการเดินทาง คุณจะต้องอัพเกรดอีกครั้งหรือจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับสัมภาระที่หนักขึ้น